Her zaman herkes için ücretsiz

Sürekli içeriğin geliştirilmesi ve eklenmesi

Kullanıcıları düzelmeler, eklemeler ve istekler aracılığıyla dahil etmek

Kullanıma yönelik geliştirilmelerin takibi ve uygulanması


İŞARET DİLİ NEDİR? Neden önemlidir?

İşaret  dili herhangi bir yabancı dil gibi bir lisandır.

sağırların iletişim aracı elleri, mimikleri ve jestleridir.

İşaret dili iletişimi bir kültürdür.

Sağırların özel eğitim süreçleriyle öğrenebildikleri işaret dili sayesinde,    iş ve sosyal hayata katılımları artmaktadır.

Yalnızca  sağırların ve yakınlarının bu dili öğrenmesi için gereken süreçlerin zorluklarından dolayı iş ve  sosyal hayata katılım sağlanması zor olmaktadır.

İşaret dili doğru müfredat ve sık pratik yapılarak herkes tarafından  öğrenilebilen son derece keyifli bir dildir.

Bir çok işaret ifadesinin işitenlerin de kullandığı günlük işaret,  jest ve mimiklerle örtüşmesi öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.

İşaret dili ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir.


Her türlü soru ve önerileriniz için support@sesimelim.com adresine mail atabilirsiniz.

Adres : Düşler Akademisi Binası Barbaros Mahallesi Fesleğen Sok. No:8
Batı Ataşehir/İstanbul/Türkiye
Telefon : +90 216 688 31 53